Wkb

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat er een heel nieuw vak en een nieuwe markt komt. Bij alle nieuwe bouwwerken en renovatiewerkzaamheden zullen private kwaliteitsborgers verplicht worden aangesteld.

Genoeg te doen dus!

Wkb: nieuwe markt en nieuw vak!

Met Wkb ontstaat er een hele nieuwe markt. Naar verwachting bedraagt de omvang ongeveer 100-150 miljoen euro per jaar (bij gevolgklasse 1).

Onder de Wkb moet er meer werk worden verricht dan onder de huidige wet- en regelgeving. De belangrijkste oorzaak is dat het toetsingsniveau van bouwplannen veel uitgebreider is onder Wkb dan dat nu wordt gedaan. Omdat er nu al een groot te kort is aan bouwkundigen is de kans groot dat dit in de eerste instantie verder zal oplopen. Voor zelfstandigen (en professionals in het algemeen) een goede uitgangspositie dus!

Meer werk, maar geen werk zonder kwalificaties of ervaring

Het tekort aan mankracht zal verder worden versterkt doordat borgers (professionals werkzaam bij kwaliteitsborgers) Wkb gekwalificeerd moeten zijn en over Wkb werkervaring moeten beschikken voordat zij als borger aan de slag kunnen.

Wkb vereist andere kunde en kennis van toetsers en toezichthouders. Daarnaast is de verandering van mindset belangrijk. Onder Wkb wordt er ‘gekeurd’ in plaats van ‘toezien’. ZiN Wkb Academy bereid professionals voor op de Wkb.

Wkb- transitie voor zelfstandigen

Veel zelfstandigen die nu actief zijn in ‘gemeenteland’ als toezichthouder bouw en vergunningverlener willen ook participeren in de nieuwe markt van Wkb. Het is voor zelfstandigen zeker niet zo vanzelfsprekend om deze stap te (kunnen) maken. Het gaat om nieuwe kennis, een nieuwe markt en hoge investeringen. Niet gek dat zelfstandigen hiervan terugdeinzen.

Nieuwe markt met nieuwe opdrachtgevers

De opdrachtgevers onder Wkb zijn voor deze zelfstandigen anders dan de gemeenten waar zij nu veelal voor werken. De nieuwe opdrachtgevers zijn aannemers en kwaliteitsborgers. Men heeft hierdoor weinig meer aan het huidig opgebouwde netwerk.

Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig werk om fulltime bezig te gaan met Wkb. Hoe kan die overstap naar Wkb ooit worden gemaakt?

Hoge investeringen

Veel zelfstandigen kijken op tegen de kosten die moeten worden gemaakt om Wkb actief te worden. Niet alleen het behalen van de opleiding is kostbaar (en ingewikkeld). Als het gelukt is om een Wkb licentie te behalen dan vergt het grote investeringen om deze aan te houden. Buiten deze kostenpost zijn ook de kosten van softwarelicenties en her- en bijscholing hoog.

Wkb licentie vereist, moeilijk om te behalen als zelfstandige

Om als volwaardig kwaliteitsborger te kunnen opereren moeten zelfstandigen beschikken over alle benodigde kennis, ook van alle deelspecialismen (zoals bouwfysica, brandveiligheid, constructief enz). Als zelfstandige alleen is het haast ondoenlijk om over al deze kennis te beschikken. 

Het vergt voor zelfstandigen veel vergt om de stap naar Wkb te maken. Gelukkig biedt ZiN Coöperatie dé oplossing voor zelfstandigen om de Wkb transitie goed door te komen. Geef het ZiN!