Waarom ZiN Coöperatie?

De bouwwereld staat op het punt om een enorme transformatie te ondergaan. De Wkb zorgt ervoor dat er een heel nieuw vak en een nieuwe markt komt. Dit vereist een nieuwe manier van denken, werken en organiseren.

In een razend tempo zullen kwaliteitsborgers moeten worden opgeleid. Voor zelfstandigen is het nog eens extra lastig om hieraan deel te nemen vanwege de complexe instrumenten en eisen die gesteld worden. Tot nu! Vanaf nú kunnen zelfstandigen met ZiN Coöperatie ook starten met Wkb!

Alleen kun je het niet, in samen werken ligt ons antwoord.

Join ZiN Coöperatie now!

Wat biedt ZiN Coöperatie?

ZiN Coöperatie biedt zelfstandigen de kans om kwaliteitsborger te worden én zelfstandige te blijven. Leden krijgen toegang tot alle kennis, kunde en toepassingen die hiervoor nodig zijn. Geef het ZiN!

Door je aan te sluiten bij ZiN coöperatie ben jij verzekerd van:

Met ZiN Coöperatie kunnen zelfstandigen nu ook starten met Wkb!

Hoe werkt ZiN Coöperatie?

Leden van ZiN Coöperatie krijgen volledig toegang tot alle kennis, kunde en toepassingen die nodig zijn om als kwaliteitsborger te werken. ZiN Coöperatie werkt hiervoor samen met ZiN Kwaliteitsborging, ZiN Wabo en ZiN Wkb Academy.

Doordat ZiN Coöperatie een ‘coöperatie’ is blijft elk lid volledig zelfstandig en is het zelfs mogelijk om voor andere kwaliteitsborgers dan ZiN Kwaliteitsborging te werken. Je staat hierin helemaal vrij!

Bij ZiN Coöperatie blijven ondernemers helemaal zelfstandig en beslissen we samen!

Door je aan te sluiten bij ZiN coöperatie ben jij verzekerd van:

Wkb Kennis

ZiN Coöperatie zorgt ervoor dat leden over alle benodigde kennis beschikken. Via ZiN Wkb Academy worden alle inhoudelijke opleidingen en cursussen gegeven om kwaliteitsborger te worden en te blijven. Naast de inhoudelijke cursussen worden leden opgeleid om volgens een bepaald instrument te werken met de daarbij behorende protocollen. De komende maanden zal het cursusaanbod verder toenemen.

De cursussen zijn geaccrediteerd en zijn dus bij elke andere kwaliteitsborger te gebruiken.

Kijk hier voor meer ZiN Wkb Academy.

Wkb Ervaring

Leden van ZiN Coöperatie worden parttime ingezet als kwaliteitsborger (in opleiding). Op die manier doen leden ervaring op met Wkb, nog voordat de wet operationeel wordt. Op dit moment worden er door heel het land proefprojecten Wkb gedaan. Al deze projecten moeten worden bemand; we kunnen jouw hulp hier keihard bij gebruiken!

Join ZiN now!

Continuïteit

Naast de proefprojecten Wkb kan je via ZiN Wabo worden ingezet bij gemeenten (als bouwplantoetser, toezichthouder of constructeur).

Op deze manier kan je toch fulltime (of zoveel uur als dat je zelf wil) werken. Geen verlies in werkuren en omzet dus!

Wkb uitrusting

ZiN Coöperatieleden kunnen rekenen op de beste uitrusting. Als lid krijg je toegang tot maatwerk software, hardware en kleine middelen. Je kunt rekenen op toegang tot KiK 2.0, BRIS Toets, BRIS Warenhuis, Docstream, Snagstream, Bluebeam, enzovoorts.

Naast de benodigde software zorgt ZiN Coöperatie ook voor hardware als dat nodig is. De software wordt geïnstalleerd en ingesteld zodat jij alleen nog maar je eigen werkzaamheden hoeft te doen.

Zodra je tewerk wordt gesteld als kwaliteitsborger bij ZiN Kwaliteitsborging krijg je de beschikking over een jas, helm en polo.

In de toekomst kan de uitrusting verder worden uitgebreid. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroepsrisicoverzekering, broodfonds en nog veel meer. Leden beslissen in de toekomst mee over wat voor hen ZiNvol is. 😊

Volledig zelfstandig

Mét ZiN Coöperatie word je kwaliteitsborger én blijf je zelfstandig. ZiN Coöperatie is een coöperatie. Door gebruik te maken van coöperatie kunnen leden gebruik maken van de opleidingen van ZiN Wkb Academy, de proefprojecten, Wkb licenties en tooling van ZiN Kwaliteitsborging (en eventueel huidige projecten bij gemeenten via ZiN Wabo).

Tegelijkertijd kan je helemaal zelfstandig blijven. Jij bepaalt zelf je uurtarief, of je een bepaalde klus wel of niet aanneemt en wanneer je jouw werkzaamheden uitvoert.

Het is op deze manier zelfs mogelijk om werk bij andere kwaliteitsborgers uit te voeren. Volledig wet DBA proof!

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat er een heel nieuw vak en een nieuwe markt komt. Bij alle nieuwe bouwwerken en renovatiewerkzaamheden zullen private kwaliteitsborgers verplicht worden aangesteld.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er een coöperatie als vorm gebruikt?

Het stelsel onder de Wkb verplicht een kwaliteitsborger om zich te certificeren voor een instrument. Echter is dit voor een individuele ZZP-er vrijwel niet te realiseren, deels vanwege de tijd die het kost om dit te behalen en bij te houden. Anderzijds vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn. De ZiN Coöperatie biedt een samenwerkingsvorm, waarin alle leden toch gebruik kunnen maken van een certificering, namelijk die van ZiN Kwaliteitsborging. De leden krijgen toegang tot alle kennis, kunde en begeleiding die ZiN Kwaliteitsborging ook aan haar eigen medewerkers geeft. Om deze unieke samenwerking aan te kunnen gaan met al deze ZZP-ers heeft ZIN de coöperatie opgericht om al deze ZZP-ers te verenigen onder één dak.

Wat voor (financieel) risico loop ik als ondernemer binnen zo’n coöperatie?

Nee, de leden zijn tegenover de coöperatie niet aansprakelijk voor een tekort in geval van een operationeel verlies in enig boekjaar (zie Artikel 10 van de statuten, uitgesloten aansprakelijkheid).

Hoe zit het met verzekeringen? 

De ZiN Coöperatie heeft een eigen verzekering voor haar activiteiten. Alle activiteiten die de ZiN Coöperatie uitvoert, zijn hiermee gedekt. De leden zijn automatisch meeverzekerd en vallen dus ook onder deze verzekering. Hierdoor weet je zeker dat je goed verzekerd bent voor het werk dat je uitvoert als borger. 

Kan ik er zo maar uitstappen, als ik dat wil?

De ZiN coöperatie gelooft in intrinsieke motivatie. Mensen moeten graag willen samenwerken en gedreven zijn om dit te doen. Mocht jij, om wat voor reden dan ook, de meerwaarde van de coöperatie niet (meer) zien, dan kan je je lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Na de verplichte opzegtermijn van 3 maanden wordt je uitgeschreven en wordt de contributie per direct stopgezet.

Waarom wordt er exclusiviteit gevraagd aan de leden?

Het opleiden van de leden als borger en het voorzien in alle benodigde hardware, software en certificeringen heeft alleen zin als er sprake is van een samenwerking voor lange termijn. Vooraf wordt daarom heel helder gevraagd of de leden deze samenwerking ook voor een lange termijn willen aangaan. Om dit ook te bekrachtigen is daarom exclusiviteit in de samenwerking vastgelegd.